TRENING  2020 PÅ GMS.

NMK Grenland følger pålegg fra offentlige myndigheter og føringer fra NBF.

Noen av tiltakene vi har satt i verk er som følger:
✖️Bommen til anlegget vil være stengt og det er kun de påmeldte temaene som får adgang på sine avtale tidspunkter.
✖️Personlige lisenser vil bli sjekket ved bommen og adgang vi bli gitt når dette er i orden.
✖️Betaling for trening skal gjøres på forhånd etter avtale. Du vil få info om dette når du er påmeldt.
✖️Hvert Team (bil) har kun lov til å ha med seg 2-3personer (dette inkl.fører).
✖️Hvert Team vil bli henvist til sin plass i depoet, slik av avstandshensyn overholdes.
✖️Det anses ikke som åpen trening. Det er totalt tolv Team fordelt på to sesjoner som får være med. Så her er det lurt å melde seg på raskt. Første sesjon er fra 09.00 til 13.00, mens andre sesjon er fra 13.00 til 17.00. Det er altså Max seks Team på hver sesjon.
✖️Det skal aldri være mer enn tre biler på banen/plata om gangen, hvor hver bil kun har lov til å ha med 1 person som følger opp. Dette er for å overholde kravet om maks fem personer samlet. Ved flere personer, må man stille seg på andre områder.

Påmelding kan gjøres til Ada Marie Hvaal på 480 38 705.

Følg med på NMK Grenlands Facebookside for siste nytt om treningene.

-Og er du ikke på Facebook, kontakt Ada Marie Hvaal på 480 38 705.