[sircontheme-ingress]Forhåndspåmeldte førere skal legge inn bindende påmelding på WRM. Startkontingent skal samtidig betales til kto. 2610.17.36279 for å være gyldig.Førere som ikke oppfyller dette,mister sin plass og vil bli ertattet av fører(e) på ventelisten. Startkontingent refunderes ikke.

 [/sircontheme-ingress]

Link påmelding WRM her .Liste forhåndspåmeldte her.

Finn ditt tildelte startnummer her , eller kontakt NBF for tildeling av startnummer for 2017.