Organisasjon 2017

Interimstyre

Leder Morgan Riis
Styremedlem: Bjørn Holte
Styremedlem: Reidar Pedersen
Styremedlem,økonomiansvarlig: Jørn Høidalen
Styremedlem: Nils Erik Fagerheim

Valgkomite: Helge Jensen, Per Christian Doksrød

Organisasjon 2016

Leder Morgan Riis
Nestleder: Anette Fillingsnes
Sekretær: Gunnar Hvoslef 
Kasseer: Frode Jeilen
Styremedlem: Bjørn Holte
Styremedlem: Reidar Pedersen 
Styremedlem: m IT ansvar: Øyvind Gravklev: 
Styremedlem: Tommy Nyhus Ekelund 
Styremedlem: Christina Settendal Johnsen

Revisor 1: Inger Nyhus Ekelund
Revisor 2: Kari Høydalen

Utdanningsansvarlig: Levi Karlsen

Valgkomite: Helge Jensen, Per Christian Doksrød