Medlemsliste, sist oppdatert: 01.03.2016

medlemsnr etternavn fornavn
10735 Wivilson Jorunn
50021 Heimdal Wenche Kveven
12186 Riis Mona iren
13415 Stenstrøm Kine
45776 Bakken Marianne
10579 Stjern Torill
50453 Sæves Gunn Merete
52271 Bjorøy Ann-Lovise
12055 Jensen Mona Lill
52691 Johnsen Christine Settendal
47146 Wisthus Brit Margrete
51949 Tufte Katrine H
12187 Ingvaldsen Henriette
11641 Olsen Malene
13090 Vollebekk Antonsen Iris Cassandra
51993 Johnsen Ella Hvidsten
52640 Bang Ronja
10247 Waskaas Iselin Sæves
     
12526 Ringsevjen Isak
13337 Stulen Nathaniel
14051 Håkonsen Lucas
12562 Stoa Rui Andreas
10649 Eriksen Robin Christoffer
10581 Rød Isak Stjern
11712 Steinsholt Eirik
12524 Ringsevjen Elias
11247 Misje Mikkel
12512 Selmer-Lindqvist Fredrik
52217 Austad Dennis
12332 Hjelstad Emrik
50399 Lie Sander Goberg
52264 Myrland Eskil
49959 Gavelstad Christoffer Lunde
11043 Berget Emil Ajer
52002 Kyvik Oliver Brun
49803 Rød Aron Stjern
13413 Stenstrøm Robin
10653 Tanggård Andreas
47964 Hamre Magnus Kveven
53342 Berge Jonas
13418 Selander Hovland Martin
48741 Kvilekval Sondre
50264 Myrland Sindre
10722 Schleinig Odin
53286 Digre Ulv Viljar
12288 Lundblad Noah
48747 Rød Jonas Holte
45777 Bakken Magnus
52260 Marum Aron Jensen
52392 Gudbjørsrud Bjørnar
44807 Waskaas Petter Sæves
51746 Steinsholt Ole Henry
44851 Høidalen Sebastian
11242 Presthagen Mathias
50616 Austad Adrian Grinde
10636 Tangenes Jan Kevin
53022 Lie Alexander Kittilsen
12661 Jeilen Marte
48647 Rønningene Stian Ekemann
50084 Digre Ulv Ola Alexander
11224 Doksrød Hans Emil Pedersen
52122 Karlsen Mats Skaugård
40071 Hamre Kveven Mathias
11546 Gjesdal Markus
49555 Ødegårdstuen Henrik
50270 Johnsen Lasse
50990 Jensen Simen Alexander Woje
50840 Olsen Ole Martin
49470 Sikane Daniel
49792 Tufte Bjørn Ragnar Hagen
45778 Bakken Marie
48005 Holtren Matias Eikåsen
29976 Humborstad Lars Eivind
51920 Masterød Svein-Arne
48064 Karlsen Even Skaugård
47698 Hvaal Joachim
47734 Stensrud Anders
49471 Sikane Stian
52103 Ståland Lasse
45020 Lien Fredrik Lunde
32965 Hvaal Alexander
42254 Huslende Anders
13020 Tveit Anders
37729 Ekelund Tommy Nyhus
40982 Traaholt Tov Skogen
15430 Tangen Alexander
12973 Eigestad Knut Inge
32962 Norgård David
20266 Jacobsen Steffan
45816 Nyland Robin
45816 Nyland Robin
45756 Simonsen Erik
29093 Slåttekjær Robin
41035 Wergeland Sebastian
53308 Nilsen Glenn
40121 Høiseth Nils Kristian
13304 Viker Odd Matti
51237 Undem Jo Sigbjørn
12720 Skauen Holla, Stian
47431 Johnsen Jaran
12498 Meland Krister
12561 Rui Roger
47685 Høgsveen Andreas
13040 Tveit Stian
49509 Hvoslef Gunnar
45305 Aannestad Bjørn Vidar
30373 Holt Per Arne
13338 Stulen Rune
49204 Fjeldstad Tor Erik
12554 Johansen Sivertt
34596 Waskaas Erik
25188 Høidalen Henning
48953 Skavlid Terje
50286 Halvorsli- Arntsen Martin
13419 Hovland Pål Martin
33277 Elvebråten Roar
15177 Vesterdal Leif Rune
33884 Steinsholt Ronny
21124 Johnsen Kenneth
12333 Hjelstad Hans Olav
13705 Fjelldalen Terje
52003 Kyvik Harald
12527 Ringsevjen Stian
49925 Hansen Torgeir Dolven
14133 Hannevold Jon
28815 Høidalen Jørn
49556 Lie Espen Goberg
36696 Grønstein Espen
40941 Gulliksen Morgan
45903 Bøhle Fredrik
44667 Sande Kenneth
11044 Berget Per
13595 Skaug Tommy
50325 Nærum Roger
34797 Stokkan Kjell Gunnar
10650 Kenneth
50265 Myrland Per Christian
16455 Lindqvist Bjørn
50224 Wirgeness Barth Tom-Idar
25587 Pettersen Henning
39825 Jeilen Frode
52277 Austad Christian
24426 Langerud Roger
45775 Bakken Morten
17241 Lie Svenn Erik
12916 Løver Ingar
13414 Johansen Geir
12737 Knardahl Rolf Arild
15521 Kaasin Tov
52411 Haugseter Arve
27753 Johnsen Ketil
11248 Misje Morten
11766 Svendsen Richard
19222 Digre Ulv Vigleik
49472 Sikane John
11225 Doksrud Stian
13066 stavøy Tage
52286 Holte Bjørn
36545 Riis Morgan
45013 Gavelstad Tore
25369 Roligheten Bernt
49948 Berge Knut
23428 Vesterdal Bjørn Tore
17831 Holtren Roar
48779 Ytterbø Lars Olav
34120 Hamre Morten
48739 Kvilekval Tommy
20139 Kleiv Geir Rune
19346 Brennemo Carl Kristian
48646 Rønningene Svenn
11243 Presthagen Stein
32870 Johnsen Geir
36391 Solum Jan I.
48748 Rød Jan
28625 Hvaal Tom
47738 Stensrud Morten
33943 Johnsen Leif Arne
51018 Bjørbekk Dag
46260 Gjærum Jens Petter
12153 Ekelund Inger Nyhus
10723 Janssen Walter
36448 Løberg Vidar
10635 Tangenes Svein Atle
32472 Olsen Jørn Roger
46038 Humborstad Kåre
50632 Bjørbekk Ole Einar
14399 Jansen Thore Ulstrup
51948 Tufte Terje Olav
50511 Ødegårdstuen Terje
12152 Ekelund Jan Erik
43982 Bjørkelund Roger
33374 Håkonsen Henning
31655 Jensen Helge Andreas
48697 Vegem Finn Bjørn
18619 Kaasa Tom Vidar
41543 Aafoskaas Rolf
13767 Eide Jan Terje
26444 Åsheim Inge
12117 Fagerheim Nils Erik
27860 Pedersen Reidar
13924 Weholdt Arne Eilef
22759 Lien Per K.
15987 Sandven Jakob
29905 Kittilsen Tore
13491 Rød Svein Ivar