[sircontheme-ingress]

Deltakermelding 1E

[/sircontheme-ingress]

8/9-17. Korreksjon i tilleggsreglene: I henhold til NSR kapittel 14. Appellgebyr NOK 5.000,-

Ny tekst: I henhold til NSR kapittel 15. Appellgebyr NOK 5.000,- . Gebyret skal betales innen

96 timer.